Breadcrumb

AR2021 Introduction

 

Laporan Tahunan 2021

Bagi memenuhi keperluan berkanun, kami menerbitkan Laporan Tahunan BNM bagi tahun berakhir 31 Disember 2021. Laporan ini memperincikan peranan dan fungsi kami, dan bagaimana kami melaksanakan mandat yang diberi.


Kami juga menerbitkan Tinjauan Ekonomi & Monetari yang memperincikan penilaian dan ramalan ekonomi.  Kami juga menerbitkan Tinjauan Kestabilan Kewangan yang diterbitkan dua kali setahun, yang mengandungi pandangan kami tentang risiko terhadap kestabilan kewangan.

AR2021 PC Highlights

Sorotan daripada Sidang Media

Berikut adalah bahan tambahan yang diterbitkan semasa sidang media sempena Laporan Tahunan BNM 2021.

AR2021 Box Articles

Rencana 2021

Isu-isu penting yang berkaitan dengan mandat kami sentiasa dalam kajian Warga Bank. Setiap tahun, kami memilih beberapa penemuan ini untuk diterbitkan sabagai Rencana. Kami juga menggunakan platform ini untuk berkongsi padngan mengenai topik yang diminati umum. Baca dan kongsikannya!

AR-TOC-updated with 2021

Muat Turun Laporan Tahunan BNM

Laporan Tahunan BNM 2020


Laporan Tahunan BNM 2019

  • Menggalakkan Kestabilan Monetari
  • Menggalakkan Kestabilan Kewangan
  • Menggalakkan Sistem Kewangan yang Progresif & Inklusif
  • Menggalakkan Sistem Pembayaran & Pengiriman Wang yang Selamat & Cekap
  • Pengeluaran Mata Wang
  • Mengekalkan Integriti Kewangan
  • Warga Bank
  • Pengurusan Risiko & Kawalan Dalaman
  • Perbincangan dan Interaksi Antarabangsa
  • Menyantuni Rakyat Malaysia

Laporan Tahunan BNM 2017


Laporan Tahunan terdahulu boleh diakses di laman Penerbitan.

AR2021 Infographics

Infografik